Wyjazd na studia

Obecnie najczęściej momentem, w którym opuszczamy dom rodzinny i rodziców i zmieniamy miejsce zamieszkania na stałe lub czasowo jest wyjazd na studia. Młodzi ludzie mieszkający na terenach prowincjonalnych wyjeżdżają do większych miast, by studiować i robić karierę zawodową. Rozłąka z rodziną szczególnie na...